Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies umieszczone przez Firmę Amefę lub strony trzecie, dzięki czemu możesz w pełni korzystać z jej funkcjonalności. To dzięki plikom cookies możemy dostosować reklamy do Twoich preferencji. Kliknij przycisk "Akceptuję", aby wyrazić zgodę na umieszczenie plików cookies w celach opisanych w naszej Polityce prywatności.
Menu

Zastrzeżenie prawne

Ta strona internetowa ma na celu dostarczenie informacji do klientów i potencjalnych klientów spółki Amefa. Frontis (twórca strony) podjął wszelkie wysiłki w celu zapewnienia dokładności, poprawności i aktualności prezentowanych danych. Mimo to zastrzegamy, że mogą pojawić się nieścisłości. Właściciel nie składa żadnych zapewnień ani nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacje są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z ewentualnych istniejących błędów oraz problemów spowodowanych poprzez rozpowszechnianie zawartych na stronie informacji za pośrednictwem Internetu lub w inny sposób. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w wyniku korzystania z informacji przekazanych przez Frontis.

Prawa autorskie zastrzeżone.
Żadna część niniejszej publikacji nie może być bez uprzedniej pisemnej zgody Frontis publikowana lub reprodukowana, włączając w to reprodukcję za pomocą druku, offset, kserokopie, mikrofilmy lub w jakiejkolwiek formie, elektronicznej, optycznej lub w innej postaci. Kopiowanie jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dozwolony użytek osobisty), z zastrzeżeniem, że również w tym wypadku prawa autorskie (majątkowe i niemajątkowe) podlegają ochronie prawnej.