Cookies Ta strona wykorzystuje pliki cookies umieszczone przez Firmę Amefę lub strony trzecie, dzięki czemu możesz w pełni korzystać z jej funkcjonalności. To dzięki plikom cookies możemy dostosować reklamy do Twoich preferencji. Kliknij przycisk "Akceptuję", aby wyrazić zgodę na umieszczenie plików cookies w celach opisanych w naszej Polityce prywatności.
Menu

Polityka prywatności

Firma Amefa szanuje prywatność swoich klientów i odwiedzających stronę internetową. Niniejsza polityka zawiera informacje na temat sposobów gromadzenia przez nas danych, przetwarzania tych danych oraz praw przysługujących użytkownikowi.

Kim jesteśmy i co robimy?

W niniejszej polityce "my" odnosi się do firmy Amefa b.v. Boogschutterstraat 52, 7324 BA Apeldoorn, Holandia.

Amefa specjalizuje się w sprzedaży i dystrybucji sztućców oraz produktów ze stali nierdzewnej do użytku na stole i w kuchni. 

Grupa Amefa posiada 7 spółek zależnych w Holandii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Polsce i Hong Kongu, które prowadzą eksport do krajów na całym świecie, zarówno do klientów z branży hotelarskiej, jak i detalicznych. Oprócz marki Amefa zajmujemy się również sprzedażą i zarządzaniem markami Richardson Sheffield (noże kuchenne), Cuisinox (naczynia kuchenne), Lou Laguiole (sztućce, noże do mięsa, produkty do podawania posiłków), Sabatier Trompette (noże kuchenne), Couzon (sztućce, zastawa stołowa), Medard de Noblat (porcelana), Kuppels (sztućce i naczynia kuchenne) and Paul Wirths (sztućce).

Firma Amefa szanuje prywatność swoich klientów i traktuje obowiązki związane z przetwarzaniem danych bardzo poważnie. W naszej polityce prywatności znajdują się informacje na temat sposobu, w jaki gromadzimy, zarządzamy, wykorzystujemy i chronimy dane użytkowników.

Niniejszy dokument może podlegać okresowym zmianom, aby zawierał aktualne informacje na temat naszego sposobu postępowania z danymi. Prosimy o okresowe sprawdzanie tego dokumentu pod względem ew. zmian.

 

JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?
Amefa, na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych, jest "Administratorem" podawanych przez użytkowników danych osobowych. Dane osobowe zwykle odnoszą się do nazwiska, adresu e-mail, adresu pocztowego i numeru telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego. Możemy również gromadzić dane na temat adresów dostawy złożonych zamówień lub żądań udzielenia informacji oraz dane finansowe na temat miejsca zakupu produktów.

Dane są pozyskiwane w związku z zapytaniami o produkty i usługi, kartami i programami lojalnościowymi, pytaniami o specyfikacje, powiadomieniami o wystawach, aktualizacjami wytycznych/praw dotyczących danego sektora rynkowego oraz zamówieniami na produkty i usługi.

Potrzebujemy tych danych do spełnienia danego żądania lub przetworzenia zapytania i/lub zamówienia.

 

DO CZEGO POTRZEBUJEMY DANYCH?
Dane są przez nas gromadzone w związku z zapytaniami o informacje na temat produktów i usług, realizacją zamówień lub umów, udzielaniem przez klientów informacji zwrotnych na temat naszych produktów i usług oraz informacjami podawanymi na naszej stronie i w aplikacjach.

Potrzebujemy tych danych do spełnienia danego żądania lub świadczenia bardziej spersonalizowanych usług. Nie trzeba podawać tych informacji, aby móc przeglądać nasze strony. Jeżeli jednak informacje nie zostaną udzielone, nie będziemy mogli dostarczać użytkownikowi pewnych produktów i usług.

 

UZASADNIONE INTERESY
Na mocy ustawy o ochronie danych osobowych mamy kilka podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych. Główną podstawą przetwarzania są uzasadnione interesy.

Szeroko pojęte "uzasadnione interesy" oznaczają, że możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli mamy ku temu rzeczywistą i uzasadnioną potrzebę oraz nie naruszamy żadnych praw i interesów użytkowników.

Co to znaczy? Wykorzystujemy dane osobowe do realizacji naszych uzasadnionych interesów. Dokładnie analizujemy również wpływ, jaki może to mieć na użytkowników oraz przysługujące im prawa na mocy ustaw o ochronie danych.

Nasze uzasadnione interesy obejmują przetwarzanie danych w następujących przypadkach:

 • Jeżeli przetwarzanie umożliwia nam rozszerzenie, zmodyfikowanie, spersonalizowanie lub innego typu ulepszenie naszych usług/komunikacji oraz realizację umowy (np. zamówienia) z korzyścią dla naszych klientów
 • Od czasu do czasu przesyłamy drogą mailową informacje, które mogą być interesujące dla użytkownika, np. powiadomienia o aktualizacji produktów istotnych dla danego sektora rynku oraz o wystawach. Prowadzimy również własne badania rynku drogą mailową, telefoniczną lub pocztową, dzięki czemu możemy dostarczać klientom odpowiednie produkty i usługi.
 • Zamówienia internetowe i telefoniczne z płatnością kartą: aby przetworzyć zamówienie potrzebujemy pobrać opłatę oraz uzyskać informacje kontaktowe: nazwisko, adres dostawy, numer telefonu.
 • Ochrona przed oszustwem w toku realizacji umowy lub zamówienia.
 • Bezpieczeństwo sieci i informacji - w celu poprawy bezpieczeństwa naszych systemów
 • Aby określić efektywność kampanii promocyjnych i reklamowych
 • Aby realizować procesy due diligence
 • Jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązującego prawa

Nie wykorzystujemy danych do profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji, nie sprzedajemy też ani nie wypożyczamy danych. Nie przekazujemy danych osobowych do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Nie chcemy trzymać danych bez wyraźnej potrzeby, użytkownik ma więc również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wszelkie żądania dostępu, sprostowania lub usunięcia danych należy przesyłać do nas przez zakładkę Kontakt na naszej stronie internetowej. Należy pamiętać, że sprzeciw wobec przetwarzania danych może wpłynąć na naszą możliwość świadczenia na rzecz użytkowników wyżej wspomnianych usług.

 

JAK POZYSKUJEMY DANE
Gromadzimy dane osobowe na kilka różnych sposobów:

 • Dane są przekazywane nam przez użytkowników bezpośrednio.
 • Użytkownik udziela zgody na przekazywanie nam danych przez inne organizacje (np. sieci i portale społecznościowe)
 • Dane są gromadzone podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji.
 • Dane są przekazywane przez strony trzecie, a użytkownik udzielił zgody na przekazanie nam tych danych.
 • W wyniku naszych własnych badań we współpracy z organizacją użytkownika

Dane z tych źródeł są przez nas łączone z danymi podanymi przez użytkownika bezpośrednio.

Dane osobowe są przez nas przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia oraz serwisowania lub konserwacji produktu; dla celów identyfikowalności transakcji finansowych oraz gwarancji produktowych.

 

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Podejmujemy wszelkie rozsądne działania w celu zapewnienia, żeby dane użytkowników były przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką prywatności.

Wszelkie informacje podane przez użytkownika na naszej stronie internetowej są przechowywane na bezpiecznych serwerach.

Po otrzymaniu danych stosujemy ścisłe procedury i zabezpieczenia, aby nie dopuścić do nieupoważnionego dostępu.

 

INFORMACJE NA STRONIE INTERNETOWEJ
Materiały znajdujące się na dowolnej stronie należącej do Amefa nie mogą być publikowane, nadawane, przepisywane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie bez wyraźnej pisemnej zgody Amefa lub właściciela praw autorskich do danego materiału.

Wszyscy jednak mają prawo do przeglądania, kopiowania lub drukowania dowolnych dokumentów lub obrazów opublikowanych przez firmę Amefa na jej serwerze WWW lub dowolnym innym źródle, jeżeli:

W takich dokumentach lub obrazach znajduje się wyraźny identyfikator Amefa: MMVIII Amefa

 • Dokument służy wyłącznie do celów informacyjnych,
 • Dokument jest służy wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego,
 • Dokument nie będzie kopiowany ani publikowany na dowolnym komputerze podłączonym do sieci ani w żadnych mediach,
 • Nie będą dokonywane żadne zmiany dokumentów.

Wykorzystanie do jakiegokolwiek innego celu jest wyraźnie zabronione przez prawo i podlega wysokim sankcjom cywilnym i karnym. Osoby naruszające ten zakaz będą ścigane w zakresie maksymalnie dopuszczalnym przez prawo.

Uwaga: produkty, procesy i technologie opisane w niniejszym dokumencie mogą podlegać innym prawom własności intelektualnej zastrzeżonym przez Amefa w inny sposób niż na mocy niniejszej umowy.

 

ZNAKI HANDLOWE
Znaki towarowe lub usługowe, nazwy handlowe, logotypy i inne określenia dotyczące pochodzenia znajdujące się na tej stronie ("Znaki handlowe") stanowią własność firmy Amefa lub strony trzeciej, która udzieliła firmie Amefa prawa do ich wykorzystania na niniejszej stronie internetowej. Żadna część niniejszego dokumentu nie może być rozumiana jako udzielenie osobie przeglądającej lub korzystającej ze strony internetowej prawa do użytkowania jakichkolwiek znaków handlowych na niej wyświetlanych bez pisemnej zgody właściciela znaku.

 

TYPY PLIKÓW COOKIE
Amefa oraz strony trzecie korzystają na stronie internetowej z plików cookie w celu zapewnienia różnych funkcjonalności, optymalizacji reklam lub uzyskania informacji na temat zachowania odwiedzających. Cookie to niewielkie pliki zapisywane przez stronę internetową na twardym dysku komputera.

 • Cookie funkcjonalne: dzięki tym plikom strona działa tak jak powinna. Przykładowo, jeden z plików cookie przypomina użytkownikowi o zgodzie udzielonej na zapisywanie plików cookie.
 • Cookie analityczne: za zgodą użytkownika są stosowane do optymalizacji działania strony. Dzięki tym plikom wiemy jak użytkownik znalazł naszą stronę i które podstrony przeglądał.
 • Cookie śledzące: korzystamy z nich za zgodą użytkownika. Te pliki umożliwiają nam sporządzanie anonimowych profili rejestrujących zachowanie użytkowników na stronie, dzięki którym możemy wyświetlać dopasowane do nich reklamy.

Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie znajduje się w informacji na temat plików cookie.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Korzystając z niniejszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na poniższe:

 • W przypadku niezadowolenia z jakiejkolwiek części strony lub niniejszych warunków, jedynym i wyłącznym przysługującym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania ze strony,
 • Użytkownik jest związany niniejszymi zasadami użytkowania. Amefa zastrzega sobie prawo do rewizji zasad użytkowania w dowolnym momencie bez powiadomienia, a zmiany takie są wiążące dla użytkowników. Zezwolenie udzielone w niniejszym dokumencie przez firmę Amefa może zostać cofnięte w dowolnym momencie bez podania przyczyny i powiadomienia,
 • Bez wyraźnej zgody Amefa pobieranie informacji z niniejszej strony, formatowanie ich i wyświetlanie jest zabronione. Nie można również tworzyć stron lustrzanych na własnym serwerze.
 • Korzystanie ze strony internetowej nie jest równoznaczne z udzieleniem przez firmę Amefa licencji lub innych praw do znaków towarowych, usługowych, praw autorskich lub innej własności intelektualnej Amefa.
 • Amefa nie zna i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których linki znajdują się na niniejszej stronie. Fakt, że link do innej strony znajduje się na niniejszej stronie nie oznacza, że:
  - Amefa sponsoruje, udziela licencji, wspiera lub jest powiązana w jakikolwiek inny sposób ze stroną, produktami lub usługami opisanymi na takiej stronie lub z jej właścicielem,
  - Amefa upoważniła daną stronę do wykorzystywania jakichkolwiek znaków handlowych, nazw handlowych, logotypów lub innych zastrzeżonych należących do niej materiałów.

Ogólnie rzecz biorąc, Amefa uznaje, że osoby udostępniające informacje w Internecie lub na listach dyskusyjnych oczekują, że informacje te będą szeroko i publicznie dostępne. Amefa również jest zdania, że udostępnianie postów z grup dyskusyjnych oraz publicznie dostępnych stron internetowych we własnym serwisie jest prawnie dozwolone i zgodne ze zwyczajowymi oczekiwaniami użytkowników Internetu i Usenetu.

Gromadzimy dane na temat ruchu na naszej stronie, w tym dane identyfikacyjne przeglądarek i systemów komputerowych. Robimy to w celu optymalizacji strony dla naszych użytkowników. Dane te nie obejmują danych osobowych i mogą być przekazywane reklamodawcom (w tym potencjalnym) w celu lepszej oceny opcji reklamowych;

 

ZASTRZEŻENIE LICENCYJNE
Żadna część żadnego dokumentu należącego do firmy Amefa nie może być rozumiana jako udzielenie licencji na mocy praw własności intelektualnej Amefa lub stron trzecich, w tym według zasady estoppel, w sposób dorozumiany lub inny.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU TREŚCI
Amefa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia na niniejszej stronie internetowej i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.  Podobnie, informacje publikowane przez firmę Amefa i strony trzecie dostarczane są "JAKIE SĄ".  Amefa nie udziela żadnych gwarancji na publikowane informacje, w tym dorozumianych gwarancji pokupności lub przydatności do określonego celu oraz nienaruszania praw stron trzecich. W niektórych jurysdykcjach wyłączenie gwarancji dorozumianych jest zabronione, więc powyższe wyłączenie może nie odnosić się do danego przypadku.

W żadnym wypadku Amefa nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w szczególności za szkody szczególne, pośrednie, wynikowe lub przypadkowe, obejmujące np. utratę zysków, utratę przychodów, utratę możliwości korzystania spowodowane przez lub w związku ze stroną internetową Amefa lub zawartymi na niej informacjami, niezależnie od tego, czy są to szkody umowne, deliktowe, kapitałowe, prawne, wynikające z zaniedbania lub inne.

 

INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PLIKÓW COOKIE

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie do rozróżniania poszczególnych użytkowników. W ten sposób możemy zapewnić każdemu komfort korzystania ze strony oraz usprawniać jej funkcjonalność.  Wprowadziliśmy politykę dotyczącą plików cookie regulującą korzystanie przez nas z tych plików.  Można się z nią zapoznać na naszej stronie.